Demagnetisering Vurdering av brokdelte og spredte sar 6-fasede permanentmagnetmaskiner.

Demagnetisering Vurdering av brokdelte og spredte sar 6-fasede permanentmagnetmaskiner.

Patel, V.I. , Wang, J. og Nair, S.S. (2015) Demagnetization Assessment of Fractional-Slot og Distributed Wound 6-Phase Permanent Magnet Machines. IEEE Transactions on Magnetics, 51 (6). 8105511. ISSN 0018-9464.

En 6-fases fraksjonal-slot-per-pol-per-fase interior permanent magnet (IPM) maskin med en ny topologi av 18-spalte, 8-polet og en 6-faset, 48-spalt, 8-polet IPM med distribuert viklinger, begge konstruert for et segment-A elektrisk kjoretoy, vurderes for risikoen for delvis irreversibel demagnetisering under forskjellige feilforhold. Dette papiret beskriver en mer noyaktig tiln rming til demagnetiseringsvurdering basert pa 2-D-transient-finite-elementanalyse. Det er vist at pa grunn av tilstedev relsen av lavordensrommonstre i fraksjonsspalt-IPM-maskinen, er demagnetiseringsrisikoen over alle poleparene forskjellige. Sammenlignet med den distribuerte sarmaskinen er fraksjonsspilleautomaten mindre utsatt for demagnetisering pa grunn av relativt hoy viklingsinduktans, selv om dens demagnetiserte omrader ikke er ensartede i hver stolpe. Det er ogsa vist at selv om den demagnetiserende strommen av en 3-fase kortslutning (SC) er storre enn den for 6-faset SC, er den resulterende demagnetiseringsrisikoen lavere enn den for 6-faset SC i fraksjonalautomaten.

Patel, V.I. Wang, J. Nair, S.S.

Publisert: juni 2015.

Del / Eksporter.

Statistikk.

Om Forskning Online.

Admin.

White Rose Research Online stotter OAI 2.0 med en base URL pa http://eprints.whiterose.ac.uk/cgi/oai2.

White Rose Research Online er drevet av EPrints 3, som er utviklet av School of Electronics and Computer Science ved University of Southampton. Mer informasjon og programvarepoeng.