Lov og forskrifter.

Lov og forskrifter.

Det er utarbeidet en rekke lover og forskrifter for a skape regelverk som dekker aktiviteter som er lisensiert av Malta Gaming Authority (MGA). I denne delen finner du engelsk og maltesisk versjon av alle lover og forskrifter knyttet til spill.

Selv om myndigheten gjor sitt ytterste for a oppdatere listen over lover og forskrifter i samsvar med eventuelle endringer som gjores, foreslas det at du kontakter www.justiceservices.gov.mt for den nyeste versjonen av de nevnte lover og forskrifter.

Lovgivningsramme.

Gaming lovgivningen er basert pa en tre-trinns rammeverk:

En «foreldre» eller «tillatelse» -loven er pa forste niva: (lov om lotterier og andre spill, 2001 – kapittel 438 i lovene i Malta)

Passert gjennom parlamentet; Regulerer alle former for spill pa Malta, unntatt kasinoer som er regulert av spillloven (kapittel 400 i lovene i Malta); Etablerer de grunnleggende prinsippene for spilling; Etablerer tilsynsmyndigheten Fastsett de generelle prinsippene for spesifikke sektorer av spill.

Den andre delen: ‘Reglementer & # 8217 ;:

Publisert av Legal Notice etter samtykke fra ministeren ansvarlig for Malta Gaming Authority; Beskriv detaljert krav til tildeling av lisenser, herunder prosedyrer og krav til de tekniske systemene; Forhold til spesifikke sektorer av spill.

Tredje nivaet bestar av direktiver og retningslinjer:

MGA-direktiver er bindende i henhold til artikkel 76A i lov om lotterier og andre spill, mens retningslinjer er ment a tjene som et middel til a bista rettighetshavere til a overholde sine forpliktelser. Disse instrumentene inneholder ulike tiltak som er ment a gi en viss fleksibilitet for a kunne tilpasse seg den pagaende utviklingen av spillbransjen i tide.

Lovgivningsreglene for spillesektoren.

Lovgivning som er relevant for spillbransjen.

Regler som er relevante for spillbransjen.

Direktiver.

Hurtigkoblinger.

Visste du.

Pa Malta anses IKT som en sentral aktivitet med store utviklinger som foregar i e-handel, m-handel og e-forvaltning.

Spillere kan na ut til vart brukerstottesenter for eventuelle problemer de kan oppleve med en operator, lisensiert av Malta Gaming Authority, samt a komme i kontakt med vare kontorer pa Malta.